رهبر فرزانه انقلاب می فرمایند:


... اسلام به مسئله عفاف زن اهمیت میدهد؛ البته عفاف مرد هم مهم است. عفاف، مخصوص زنان نیست؛ مردان هم باید عفیف باشند؛ منتها چون در جامعه، مرد به خاطر قدرت جسمانى و برترى جسمانى، می‏تواند به زن ظلم کند و برخلاف تمایل زن رفتار نماید، روى عفت زن بیشتر تکیه و احتیاط شده است.

 

شما امروز هم که در دنیا نگاه کنید، مى‏بینید یکى از مشکلات زنان در دنیاى غرب، به خصوص در کشور ایالات متحده امریکا، همین است که مردان با تکیه به زورمندى خودشان، به عفت زن تعدى و تجاوز مى‏کنند. آمار منتشر شده از سوى مقامات رسمى خود آمریکا را من دیدم که یکى مربوط به دادگسترى آمریکا و یکى هم مربوط به یک مقام دیگرى بود. آمارها واقعاً وحشت‏انگیز است؛ در هر شش ثانیه، یک تجاوز به عنف در کشور آمریکا صورت مى‏گیرد! ببینید چقدر مسئله عفت مهم است.

 

(30/7/1376- دیدار با اجتماع زنان در ورزشگاه آزادی)