رازهای موفقیت زنان

1-      هرگز خودتان را دست کم نگیرید وقتی دیگری از عهده کاری برآمده باشد ، به احتمال زیاد شما هم می‌توانید .

 

 

2-      حد و مرزهایی که توانایی‌های شما را محدود می‌کنند ، همانهایی است که خودتان ایجاد کرده‌اید .

 

 

3-      هنگامی می‌توانید زن کارآمدی باشید که مسؤولیت کامل زندگی و آنچه را برایتان پیش‌ می‌آید برعهده بگیرید .

 

 

4-      همواره به یاد داشته باشید مهم‌ترین نیروی خلاقی که بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد ، خودتان هستید .

 

 

5-      از بهانه تراشی ، عذر آوردن و مقصر دانستن دیگران دست بردارید .

 

 

6-      هنگامی که می‌دانید کسی یا چیزی برحق است آن را نادیده نگیرید .

 

 

7-      رسیدن به آرامش فکری را هدف اصلی خود قرار دهید و براساس آن برای زندگی‌تان برنامه‌ریزی کنید .

 

 

8-      همواره به آن موجود خیلی خوب که در درون شماست و او را می‌شناسید وفادار بمانید.

 

 

9-      در مورد آینده و زندگی خود تصویری روشن و واضح داشته باشید . نقطه آغاز تصمیم بهتر نقطه پایان تصمیم‌های بدتر است .

 

 

10-   همواره ببخشید و فراموش کنید اما بگیرید و به خاطر بسپارید .

 

 

11-   مهم‌ترین مانعی را که بین شما و هدفتان قرار گرفته مشخص کنید و از همین امروز برای برداشتن آن دست بکار شوید .

 

 

12-   افکارتان را بر روی کاغذ بیاورید و مرتباً  آنها را مرور و بازنویسی کنید .

 

 

13-   حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه‌ای یادگیری مداوم است .

 

 

14-   از سلامت جسمانی خود به بهترین نحو مراقبت کنید . نیرو و نشاط برای موفقیت و خوشبختی ضروری است

 

 

15-   آنچه بیش از هر چیز با موفقیت و خوشبختی همسویی دارد خوش‌بینی است .

 

 

16-   وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه‌ای بفرستد آن را در مشکلی می‌پیچد . هرچه مشکل بزرگتر باشد ، هدیه هم بزرگتر است .

 

 

17-   همیشه با خودتان مثبت و قاطعانه حرف بزنید .

 

 

18-   هر روز با این جمله آغاز کنید : « می‌دانم امروز اتفاق خوبی برایم می‌افتد» و خواهید دید که همین طور هم می‌شود .

 

 

19-   اگر با تمام وجود به چیزی اعتقاد داشته باشید سرانجام به واقعیت می‌پیوندد .

 

 

20-   لباس‌هایتان را با دقت انتخاب کنید . طرزلباس پوشیدن باید در شما قدرت و توانایی ایجاد کند .

 

 

21-   همه از همه چیز باخبر می‌شوند ، هرگز حرفی را که مایل نیستید کسی بداند به هیچ کس نگویید .

 

 

22-   از کسانی که به شما کمک می‌کنند تشکر و قدردانی کنید و این احساس قدردانی را دربرخوردهایتان داشته باشید .

 

 

23-   هرگز تصور نکنید که همه چیز را می‌دانید ، سؤال کنید ، زیرا آینده متعلق به کسانی است که می‌پرسند .

 

 

24-   دوراندیش باشید و برای داشتن یک زندگی مستقل و امن در آینده از امروز برنامه‌ریزی کنید .

 

 

25-   حداقل  10 درصد از درآمد خالص خود را پس‌انداز کنید .

 

 

26-   مدیریت زمان در حقیقت مدیریت زندگی است و زنانی موفق هستند که از وقتشان خوب استفاده می‌کنند .

 

 

27-   همواره سعی کنید با مردان و زنان موفق ارتباط برقرار کنید .

 

 

28-   در سخن گفتن صریح باشید و در بیان منظور خود حاشیه نروید .

 

 

29-    بدانید که هیچ موفقیت پایداری بدون پشتکار به دست نمی‌آید .

 

  اثر  :  برایان تریسی

برگرفته از ماهنامه موفقیت

/ 0 نظر / 4 بازدید