راه کارهای قرآنی برای جلوگیری از بدحجابی و بی حجابی

1- ارائه یک چهار چوب صحیح برای پوشش زن.

2- معرفی افراد محرم و نامحرم در قرآن کریم در سوره نور(24) آیه 31، که شامل محارم رضاعی نسبی و سببی می باشد.

3- آشکار نکردن زینت ها: که در این باره می توان گفت که اسلام دستور به زینت نکردن نداده است بلکه از زینت که باعث جلوه گری و خودنمایی زن در برابر مردان نامحرم می شود نهی نموده است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «...لایبدین زینتهن1...» زنان زینت های خود را آشکار نکنند.

4- تبیین حد و مرز زینت در برابر افراد: که به سه قسم تقسیم می شود:

الف: زینت برای غیر محارم که آشکار نکردن زینت های پنهان است و نگاه به زینت های آشکار در صورتی خالی از اشکال است که خالی از هر گونه قصد لذت و ریبه باشد این حد زینت در آیه مبارکه الاماظهر منها استثنا شده است و دو قسمت زیر با را لالتبعولتهن از دستور لایبدین زینتهن استثنا شده است.

ب: زینت برای شوهر، که زینت علی الاطلاق می باشد و شامل تمام بدن می باشد.2

ج- زینت برای سایر محارم: از ابی جعفر(ع) وارد شده: «و اما زینته المحرم فموضع القلاده فما فوق ها و الدملج مادونه و الخلخال و ما اسفل منه و اما زینه الزوج فالجسد کله»3 قسمت سوم، مربوط به زینت برای سایر محارم است که شامل محل گردنبند و بالای آن، بازوبند و زیر آن و خلخال و آنچه پائین آن است می شود. بنابراین باید به این مهم توجه داشته باشیم که از پوشیدن لباس حلقه آستین، دامن های کوتاه با پاهای برهنه و یقه های باز بیش از حد متعارف حتی در برابر محارمی به جز شوهر مانند پدر، برادر عمو و دایی.... خودداری کنیم و جواز نگاه کردن به زینت های باطنی زنان آن هم در محدوده ای که در روایات نقل شده برای محارم غیر شوهر به شرطی است که فسادی در بین نباشد.

5- نهی از تبرج مذموم: در قرآن کریم در این باره آمده است«... و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی....»  منظور از تبرج زنان در جاهلیت اولی، جلوه گری زنان در قبل از اسلام بوده است که در تمامی این دوران به دلیل عدم رعایت دستورات پیامبران زنان دچار چنین معضلی شده که سبب به وجود آمدن پیامدهای بد بسیاری برای جامعه نیز شده است.4 در تفسیر قمی5 امام صادق(ع) از پدرش در ذیل آیه ... و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی ... آمده است و این است که«به زودی جاهلیت دیگری می آید» و در تفسیر التبیان6 آمده است که منظور از جاهلیت اخری زمانی است که مردم همان گونه عمل کنند که قبل از اسلام عمل می شده است.7 امروز شاهد این تبرج ها و جلوه گری های مذموم هم در مردان و هم در زنان هستیم. در روایات از چنین مردانی با چنین خصوصیاتی یاد شده است: یتزینون بزینه المراه لزوجها و یتبرجون تبرج النساء8 و از چنین زنانی این چنین یاد شده است نسوه کاشفات عاریات متبرجات. من الدین داخلات فی الفتن مائلات الی الشهوات مسرعات الی للذات مستحلات للمحرمات جهنم فی جهنم خالدات.9

6- راه کار عدم حضور غیر ضروری زن در جامعه: با توجه به آیه شریفه: و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرح الجاهلیه الاولی...10 در خانه های تان بنشینید و آرام گیرید و بی حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید و مانند دورة جاهلیت پیشین آرایش و خودارایی مکنید. زنان مؤمنه به پیروی از این آیه مبارکه باید از هر گونه حضور غیر ضروری در جامعه خودداری کند تا الگو و نمونه برای سایر زنان مسلمان باشند.

7- راه کار ترویج فرهنگ غیرت در مردان: پیامبر اکرم(ص) می فرماید: چگونه مردی است در حالی که تزئین می کند همسرش و خارج می شود از خانه اش به حالتی که تزئین کرده و عطر زده و شوهرش بر این امر راضی باشد پس آن زن برای همسرش در هر قدم خانه ای در آتش می سازد.11

8- راه کار حفظ نگاه: قل للمومنین یعضوا من ابصارهم... و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن12 حفظ نگاه توسط زنان و مردان مومن یک مبارزة منفی با زنان جلوه گر می باشد و چون چنین زنانی را مورد بی توجهی قرار دهند یک اثر تربیتی دارد آن ها متوجه خواهند شد که تنها با این وضع مورد توجه بیمار دلانی قرار خواهند گرفت که خود فاقد ارزش انسانی هستند.

9- تبیین فلسفه حجاب برای جامعه: حجاب مایه ارزش  احترام زن می باشد و مایه حفظ عفت و عصمت زن است. حجاب مایه تحکیم پیوند زوجین می شود حجاب سلامت جامعه را در بردارد حجاب حق الهی است و مسلمان تسلیم امر الهی می باشد حجاب پرچم پاک دامنی و عفاف برای زن است. حجاب سبب امنیت زن در جامعه می شود حجاب عاملی برای موفقیت های معنوی است و حجاب ...

10- آگاهی افراد از مضرات سوء بدحجابی: بدحجابی باعث عدم امنیت زن در جامعه می شود، بدحجابی عاملی برای بلوغ زودرس جوانان است، بدحجابی باعث بی ارزش شدن زن در جامعه می شود بدحجابی باعث بالا رفتن آمار طلاق، تلف کردن وقف استحاله شدن در فرهنگ بیگانه، فلج کردن نیروی کار در جامعه، تبدیل شدن زن به موجودی مصرفی و ... می شود، و علاوه بر آن عذاب های اخروی را نیز به دنبال دارد.

11- صبر و استقلامت در ترک عادت: افرادی که سعی بر این دارند که بهبود در وضعیت پوشش خود به وجود آورند مسلما با مشکلاتی چون فشار از ناحیه اطرافیان، تمسخر عده ای نادان و... قرار خواهند گرفت اما زنی که الگوی خو را فاطمه زهرا(س) و زینب کبری(س) قرار دهد سختی این کار در برابر سختی ها که این بزرگان کشیده اند بسیار ناچیز است.

12- تربیت تدریجی در خانواده: امام رضا(ع) در مجلسی فرمودند: هنگامی که دختر شش ساله شد مرد نامحرم نباید او را در آغوش بگیرد یا ببوسد. بنابراین در مساله آموزش حجاب و پوشش به فرزندان نیز پدر و مادر باید مرحله به مرحله او را به فلسفه و خوبی های حجاب آشنا کرده و در خور درک فرزند به راهنمایی او بپردازند و فرزند تحت تربیت تدریجی و عملی پدر و مادر قرار گیرد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که غالبا پیروزی های نهایی و کامل در دراز مدت به دست می آید.

13- مراقبت در معاشرت ها و همنشینی ها: حضرت علی(ع) می فرماید: با اشخاص شرور معاشرت و رفاقت نکن زیرا طبیعت تو ناخودآگاه از او متاثر می شود.13 بنابراین زنان مومنه باید مراقب باشند دوستان صمیمی و همدل خود را از زنان عفیف و با حیاء انتخاب کنند و از دوستی با افراد بی بند و بار خودداری کنند هر چند باید تلاش بر منشاء اثر بودن روی این افراد باشند.

14- ترویج فرهنگ قناعت و ساده پوشی در زنان: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: استعینوا علی النساء بالعری ان احداهن اذا کثرت ثیابها و احسنت زینتها اعجبها الخروج 14 زنان را لباس ساده بپوشانید هنگامی که زیاد شود لباس ها و نیکو شود زینت هایش وسوسه می شود او بر خروج از خانه اسراف و زیاده روی و مد پرستی در تهیه لباس علاوه برابر انگیختن حس خودنمایی عاملی برای فقر خود ساخته این زنان می شود که آسیب های فراوان دیگری را به همراه دارد.

15- ایجاد مشاغل خانگی برای زنان جویای کار: زنان مؤمنه باید سعی کنند وقت خود را با کارهای نیک پر کنند از جمله تربیت فرزندان، بالا بردن علم و آگاهی، و هم چنین کارهای هنری مفید برای زنان از جمله پیامبر اکرم(ص) فرمودند: نعم اللهو المعزل للمراه الصالحه 15 بافندگی برای زن صالحه سرگرمی خوبی است.

16- کمک های اقتصادی در رفع مشکل بدحجابی: بعضی از بدحجابی علل و ریشه آن در عواملی چون فقر فرهنگی فقر اقتصادی، فراهم نمودن عوامل ازدواج ... می باشد که وظیفه سرمایه داران و خیرین است که با کمک دولت در رفع این مشکلات بکوشند.

17- اجرای حدود و تعزیرات: اجرای قوانین اسلامی پس از آگاهی کامل افراد جامعه و تبلیغات کافی و تبیین مسأله حجاب در جامعه اسلامی برای افراد می تواند مثمرثمر طبق تبصره 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.16

18- تعاون فرهنگی: در مراودات دو سویه سایر کشورهای اسلامی زمانی که آنان شاهد این امر باشند که زنان مسلمان با حفظ حجاب موفقیت های بیشتری را در عرصه فعالیت های اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارند و بسیاری از معضلات اجتماعی که در غرب در اثر برهنگی ایجاد شده است در یک کشور اسلامی جایی برای گسترش ندارد و در واقع کشورهای اسلامی عملا به تبلیغ ایده آل های فرهنگی خود پرداخته اند.

19- احیای امر به معروف و نهی از منکر: پیامبر اکرم(ص) فرموده اند: اگر شخصی در نهان معصیتی را مرتکب شود فقط به شخص او ضرر وارد می شود و اگر در ملاء عام گناهی را انجام دهد و دیگران او را نهی از منکر نکنند همه مردم زیان می بینند.17البته باید توجه داشت در پیش گیری و درمان بدحجابی و بی حجابی باید امر به معروف با شیوه های منکر و بدون توجیه منطقی و خارج از حدود شرعی مشخص شده نباشد تذکرات باید صحیح باشد و مرحله به مرحله اجرا شود.

20- ترویج فرهنگ نماز در بین زنان: زنان در حال نماز خواندن مکلف به داشتن حجاب کامل هستند؛ از طرفی بهترین نوع ارتباط معنوی بنده با خدای خویش در حالت نماز می باشد. با توجه به وجوب پوشش در نماز که بهترین حالت ارتباط زن با خداوند متعال است به ارزش جایگاه حجاب پی می بریم از طرفی زنان مومن برای انجام فرضیه الهی نماز در روز چندین بار داشتن پوشش کامل را عملا تمرین و تکرار می کنند علاوه بر آن با توجه به آیه مبارکه«وقرن فی بیوتکن و لاتبرجن .... اقمن الصلوه ...»  خداوند در این آیه شریفه به زنان امر می کند که جلوه گری نکنید و اگر می خواهید نیروی بازدارنده ای در برابر این تبرج به دست آورید نماز را به پا دارید نماز شما را از فحشاء منکر باز می دارد. نماز خواندن نیرومندترین وسیله برای حفظ حجاب است.

پی نوشت ها:

1- سوره نور(24)، آیه 31.

2- ر. ک: حسین بن احمدبن عبدالعظیمی الحسینی: «تفسیر اثنی عشری»، تهران، میقات، چاپ اول، 1363، ج 9، ص 231.

3- ر.ک : میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل مستنبط المسائل، ج 14، ص 275.

4- ابوعلی الفضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج 17، ص 127.

5- ناصر، مکارم شیرازی؛ «تفسیر نمونه» تهران، ج 17، ص 298.

6- علی بن ابراهیم، القمی: «تفسیر القمی» قم، دارالکتب لطباعه و النشر، چاپ سوم، ج 2، ص 193.

7- ابوجعفر محمدبن الحسن بن علیع الطوسی«تفسیر التبیان القران» قم، مکتب الاعلام الاسلامیه، چاپ اول، 1409، هـ، ق، ج 8، ص 338.

8- حر، عاملی«وسائل الشیعه» ج 15، ص 434.

9- محمد بن علی بن بابویه قمی«من لا یحضره الفقیه» ج 3، ص 390.

10- سوره احزاب(33) آیه 33.

11- تاج الدین محمدبن حیدر، شعیری؛ «جامع الاخبار» قم رضی، 363، ج 2، ص 158.

12- سوره نور(24) آیه 30.

13- عبدالحمید ابن الحدید معتزلی« شرح نهج البلاغه» قم، کتابخانه آیت الله مرعشی 1404، ه. ق. ج 20 ص 272.

14- عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1404 هـ . ق جلد 12 ص 69.

15- شیخ حر عاملی وسائل الشیعه، ج 5، موسسه آل بیت قم 1405 ه . ق ص 318.

16- حسن، عابدزاده«قانون مجازات اسلامی» تهران، موسسه فرهنگی عابدزاده، 1375، ص 53.

17- محمدباقر مجلسی: «بحار الانوار»، ج 100، ص 78.

http://www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=5941

/ 0 نظر / 14 بازدید