نقش حجاب در ارتقاء سلامت خانواده

نقش حجاب در ارتقاء سلامت خانواده

 

 

اسلام به استواری بنیان خانواده توجهی عمیق دارد و با وضع قوانین مختلف همواره بر آن است که بر این استحکام بیفزاید. در جوامع اسلامی طبق ضوابطی که اسلام در زمینه نگاه کردن، صحبت کردن، خندیدن، نشستن و ... قرار داده، هر مرد تنها به کسانی می‌تواند نگاه کند و توجه نماید که از محارم او باشند. هر چند آن چیزی که انسانیت هر کسی را رقم می‌زند روح اوست  و روح زن و مرد جنسیت ندارد. اما زن و مرد دارای تفاوت‌های جسمی هستند و چون جسم بر روح اثر می‌گذارد موجب تفاوت های روحی و روانی در زن و مرد می‌شود و این تفاوت‌ها باید در ارائه قانون برای آنان نیز در نظر گرفته شود.

رسیدن به قله رفیع انسانیت و دست یافتن به اهداف والای انسانی چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی در گرو مجهز بودن به وسایل و ابزار لازم از یک سو و رفع کلیه موانع و عوامل بازدارنده و گسستن زنجیره‌های اسارت از دیگر جانب است اینجاست که حجاب که عهده‌دار صیانت تعادل روانی جامعه بشری و تحکیم بنیاد و ضامن سلامت خانواده است معنی پیدا می‌کند و به عنوان یک وسیله دفاعی در برابر ناپاکی‌ها مفهوم واقعی خود را بازیافته و به مشابه یک پدیده مؤثر در تأمین سلامت خانواده با صفت پویایی و پیشتازی جلوه‌گر می‌شود و خانواده را از منجلاب فروپاشی نجات می دهد.

از نظر اسلام محدودیت کامیابی‌های جنسی به محیط خانوادگی و همسران مشروع از جنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می‌گردد و از نظر وضع زن در برابر مرد سبب می‌گردد که ارزش زن در برابر مرد بالا رود. اسلام می‌خواهد انواع التذاذهای جنسی چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد. اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. در اسلام محبوس ساختن و اسیر کردن زن وجود ندارد. حجاب در اسلام وظیفه‌ای است که بر عهده زن نهاده شده که در معاشرت و برخورد با مرد باید کیفیت خاصی را در لباس پوشیدن مراعات کند. این وظیفه نه از ناحیه مرد بر او تحمیل شده و نه چیزی است که با حیثیت و کرامت او منافات داشته باشد و یا تجاوز به حقوق طبیعی او که خداوند برایش خلق کرده است محسوب می‌شود بنابراین زن باید پوشیده باشد و بیرون رفتن به صورت خودنمایی و تحریک‌آمیز نباشد. پوشیده بودن زن در جامعه موجب تقویت بنیان خانواده بلکه سبب حفظ ارزش زن و جلوگیری از ابتذال و تباهی او نیز می‌باشد.

شکی نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش را مبذول داشت و بالعکس هر چیزی را که موجب سستی روابط زوجین و دلسردی آنان می‌گردد و به نظام خانواده زیانمند است باید با آن مبارزه کرد.

بنابراین حجاب نه تنها آزادی زن را محدود نمی‌سازد بلکه برای زن شرایطی را فراهم می‌کند که مورد تأیید عقل بوده و با تقوا سازگارتر است آزادی زن در پرورش قدرت فکری و عقلانی و معنوی او و بالا بردن سطح معلوماتش در اجرای وظایف تربیتی و در مشارکت منطقی او در حل و فصل امور است.

شرحمختصریدربارهنهادخانواده:

خانواده در اثر گرایش فطری زن ومرد نسبت به هم که با پیمان مقدس ازدواج شکل عملی به خود میگیرد تشکیل می گردد .

خانواده نهادی است که مورد توجه خاص پروردگار عالمیان قرار دارد و قرآن کریم در بسیاری از آیات صریحا و به روشنی بر ضرورت تشکیل خانواه تاکید نموده و بالاترین و صمیمانه ترین ارتباطهای بشری با هم را ارتباط زن وشوهری نامیده است.

( یا ایها الناس اتقوا ربکم الذین خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساءا..)سوره نساء آیه 1

ای مردم!از خدایی پروا داشته باشید که شما را از یک انسان خلق کرد و از همین تن،همسرش را آفرید واز آن دو،مردان و زنان بسیاری پراکند.

(وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم(آیه 32 سوره نور

با ازدواج هم دربیاورید پسران ودختران صالح مجرد خود را که اگر فقیر باشند خداوند آنها را از فضلش بی نیاز می کند که خداوند وسعت دهنده روزی و آگاه از نیازهاست.

خداوند مسئله ازدواج زن ومرد را از معجزات واز آیات ونشانه های وجود پروردگار یکتا می داند.یعنی اگر هیچ معجزه ای در اثبات وجود خداوند نباشد وفقط همین مسئله زوجیت ومیل زن ومرد به هم که در فطرت آنها نهادینه شده باشد،همین خود دلیل واضح وآشکاری بر وجود خالقی حکیم وتواناست.

وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِن اَنْفُسِکِمْ اَزْوَاجاً لِتَسْکُنُواْ إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی »

یَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ...

و از آیات ونشانه های وجود خداوند آنست که از جنس خودتان همسرانی برای شما خلق کرد تا با وجود آنهاآرامش بیابید وبین شما زن وشوهر،مودت ورحمت ومهربانی قرار داد.حقیقتا در این مسئله نشانه هایی برای افراد متفکر واندیشمنداست.

پیامبر عظیم  الشأن اسلام(ص(در مکتبى که براى هدایت بشر آورده است صرفاً به عبادیات توجه نفرموده و از این روبخش قابل توجهى ازمعارف و آموزه هاى دی نمبین اسلام درمورد مسائل اجتماعى است. خانواده به عنوان یکى ازم مهمترین نهادهاى اجتماعى توجه زایدالوصفى رادر آموزه هاى دینى به خود جلب نموده است

 

همسرصالحوآثارآن:

نقش و اثر همسر در موفقیت و سعادت آدمى (که هدف نهایى دین است) به حد ى است که رسول اکرم اسلام(ص)میفرماید:

خمسۀ من السعادۀ، الزوجۀ الصالحۀ، والبنون الأبرار، و الخلطاءالصالحون، و رزق المرء فى بلده، و

الحب لآل محمد

همسر صالح در آموز ههاى دینى به حدى در موفقیت آدمى مؤثر است که پیامبراعظم(ص)آن را عاملى ازعاملان خدا میخواند.

وجودفرهنگحجابوعفافدرهمهادیانوملتها:

یکی از مسائل مهم مربوط به زنان در ادیان آسمانی،مسئله لزوم عفاف وحجاب وآزرم زن است

آثار به جامانده از انسانهاى اولیه نشانگر این است که حجاب پیشین هاى به درازاى تاریخ دارد و اختصاص به اسلام ندارد .

در تصویرى از یک نقاش مصرى آه با توجه به اهرام سه گانه مصر ، قدمت آن به سه هزار سال قبل از میلاد می رسد ، دختران تمام بدن خود و پسران نیمه پایین بدن را پوشانده اند نقش برجسته هاى معبدهاى کارناسوس در موزه بریتانیا ، آتیبه معبد زئوس موزه برلین و مجسمه آاونارنس در موزه ناپل ، همگى نشان دهنده پوشش زنان در قبل از اسلام است .

در هر آدام از این موز هها مجسم ههایى از زنان با پوشش آامل وجود دارد آه قدمت آ نها به سه هزار سال قبل از میلاد می رسد

از این تصاویر و نقاشی ها معلوم می شود که اصل حجاب قبل از ظهور اسلام بوده و اسلام تنها حدّ و مرز آن را مشخص کرده است.

اسلام این عادت قدیمى را که از اعتدال بیرون بوده ، مثل بسیارى از عادات دیگر ، اصلاح و تعدیل نموده و جزء فریضه دینى قرار داده است.

به گواهى تاریخ ، زنان در یونان ، روم ، مصر و ایران باستان ، به ویژه زنان شهرنشین و زنان طبقه اشراف ، خود را می پوشانیدند و از نظرها دور نگه می داشتند. در یونان، زن هنگامى که از خانه بیرون می آمد بدن و صورت خود را می پوشانید . زنان آشورى به حجاب،بدن و صورت و سر عادت داشتند.

در ایران ، زنان اشراف بسیار کم از منزل خود بیرون می رفتند و سخت به حجاب عادت کرده بودند.

عفافوحیاءدرقرآنکریم:

قرآن کریم در رابطه با میل فطری انسان به عفاف وداشتن حیا می فرماید:پس چون آن دو(آدم وحوا)از آن درخت چشیدند،برهنگی هایشان برآنان آشکار شد وبه چسباندن برگ بهشت بر خود آغاز کردند.

سوره اعراف آیه 22

قرآن کریم در رابطه با حیاء دختران شعیب نبی می فرماید:

پس یکی از آن دو زن با قدم برداشتن از روی حیاءنزد موسی آمد وگفت پدرم تورا خواسته تا مزد آب کشیدن برای گوسفندانمان را بدهد.

در ادامه این قصه در روایات ذکر شده که چند قدم دختر جلو می رفت وموسی ع پشت سر او.ناگاه موسی ع به دختر عرض کرد شما پشت سر من بیا و با انداختن سنگ راه را نشان بده زیرا ما اهل بیتی هستیم که پشت سر زنان حرکت نمی کنیم.

بخاطر همین عفت وتقوای موسی ع او از طرف دختران شعیب به عنوان امین ذکر شد.

دختر به پدرش شعیب گفت اورا اجیر کنیم زیرا هم قوی وهم امین است.

درباره نهی از خودنمائی زنان که مفسده آور بوده وبه خانواده و جامعه آسیب می رساند خداوند در سوره احزاب آیه 33 می فرماید:

و قرن فی بیوتکن ولاتبرج تبرجّ الجاهلیه الاولی...

خانه نشین باشید و مانند روزگار جاهلیت زینت های خودرا ظاهر وآشکار نکنید.

علامه طباطبائی درباره این آیات می فرماید:

با خودآرائی و خودنمائی،خود را گرفتار جاهلیت دیگری ننمائید وبکوشید در هر دوره ای با حفظ شئونات،عفت اجتماعی را پاس بدارید وفضا را آلوده نسازید.

معنایاصطلاحیحجاب:

اصطلاح حجاب در عصر ما ، به پوشش مخصوص زنان گفته مى شود .

مقصود از حجاب زن در اسلام این است که زنان به جز صورت و دو دست ، اعضاى بدن و مواضع زینت و زیور خود را در برابرمردان بیگانه بپوشاند ، تا بدین وسیله به حفظ عفّت و شرافت خود موفق شوند.

در اصطلاح اهل دین ، به معناى پوشش تمام زن به وسیله چادر و نقاب ، بسیار شایع است و این اصطلاح از معناى  لغوی کلمه حجاب

ریشه میگیرد و از آن جهت که پرده ، سبب پوشیدن هر چیز است که پشت آن قرار گیرد ، زیباییهاى زن هم به وسیله نقاب را در پوشش کامل زنان به کار برد ه اند.

حجاب ، پوشش مناسب براى زنان است تا قسمتهایى که تحریک کننده غرایز مردانه است را بپوشانند و این کار به جهت ارزش واحترام زنها می باشد ، تا این که به عفاف شناخته شود و مورد آزار و اذیت افراد شرور قرار نگیرند.

آیاتقرآندربارهلزومحجابزنان:

ای پیامبر !به زنان با ایمان بگو :چشم های خودرا از نگاه هوس آلود فروگیرند ودامان خویش »: آیۀاول

را حفظ کنند وزینت خودرا جز آن مقدارکه نمایان است ،آشکار ننمایندواطراف روسریهای خودرا بر سینه

خود افکنند تاگردن وسینه با آن پوشانده شود.(آیه 31 سوره نور)

ای زنهای پیغمبر!شما مثل افراد عادی نیستید.بایستی مراتب تقوی وپارسایی را کاملاً رعایت نموده: وبدون کم و زیاد ،تمام دستورات خدا را عملی کنید.بنابراین اگر واقعاً شماها پرهیزکار وخداترسید،پس در

گفتارتان نرمی وفروتنی نکنید وصدای خود را نازک ننمائید تا اشخاصی که دلشان مریض است واسیر دست شهوتند ،از صدای نرم ونازک شما تحریک نشده ومیل وطمع به شما نکنند ودر وقت لزوم بایدطوری بادرشتی وخشونت صحبت کنید که پسند خدا ورسول بوده وموجب فتنه ولغزش ومیل وتحریک مردم نشود.وباید درخانه های خود قرار گیرید وزینتهای خود رااظهار نکنید همانطور که کافران پیشین خودرا به نمایش می گذاشتند ونماز را برپا دارید وزکات بدهید واز خداورسول اطاعت نمائید(آیه 32 سوره احزاب)

وقتی از زنهای پیغمبر چیزی می طلبید از پشت پرده ازایشان بخواهید .این طور برای دلهای شماودلهای

آنهاپاکتراست(آیه 53 سوره احزاب)

روایاتلزومحجابوعفافزنان:

پیامبر(ص)زینت خودرا برای غیر شوهرت ظاهر نکن .برای زن حلال نیست که مچ وپایش را برای »-

مردی غیر شویش آشکار کند.که اگر چنین کرد،همیشه در لعنت الهی است وفرشتگان او را لعن کرده وعذابی دردناک برایش مهیا میشود.

امام علی(ع):ا ی بندگان خدا!بدانید که گفتگو واختلاط مردان با زنان نامحرم،سبب مصیبت وگرفتاری شده

ودلهارا منحرف می سازدوپیوسته به زنان چشم دوختن ،نور دیده را خاموش می گرداند.

آثارمهمحجابدرخانوادهوجامعه:

یقینا دستور خداوند مبنی بر وجوب حجاب زنان،بخاطر فوایدی است که از این مسئله نصیب بشریت می گردد.و ازطرفی بخاطر ضررها وخسارتهائی است که برهنگی و بی حجابی ،به بشر وارد می کند .

مهمترین فوائد حجاب وعفاف زنان،استحکام نهاد خانواده، عامل تقرب الهی  و ایجاد آرامش روانی است.

الف -حجابعاملاستحکامخانوادهها:

یکى از عوامل مهم استحکام خانواده ، رعایت حجاب است . اگر حجاب در جامعه اى کاملاً رعایت شود و روابط جنسى به محیط خانواده محدود گردد، گروه جوانان به ازدواج تمایل بیشترى پیدا مى کنند و خانواده هاى تشکیل شده نیز ثبات بیشترى خواهند گرفت ، بالنتیجه در این میان بیشترین نفع عاید زنان خواهد شد، زیرا از محبت وحمایت مالى مردان برخوردار خواهند بود.

در حالى که اگر خودنمائى و آرایش و تحریک در یک اجتماع بشرى رواج پیدا کند و روابط جنسى در غیر

محیط خانواده مُیّسر گردد، هیچ وقت جوانان مشکلات ازدواج را نخواهند پذیرفت و به آن تن نخواهند داد. بلکه خانواده هاى تشکیل شده نیز دائماً در حال تزلزل مى گردند.

زیرا مردان با دیدن زنان بى حجاب تحریک شده و آسیب پذیر مى شوند و در نتیجه کانون گرم خانوادگى بسردى مى گراید و محبت در خانواده جاى خود را به تنّفر خواهد داد، چون همسر قانونى رقیب و مانع روابط جدید جنسى به حساب مى آید.

بى تردید نهاد خانواده تنها با پاسدارى از حجاب اسلامى درخشش و بالندگى لازم را پیدا خواهد کرد.

بله وقتى لامپ نورافشانى مى کند که سیمهاى متصّل به آن سالم باشند و اگر این سیمها لخت و یا زدگى داشته باشند، نه تنها نیروى برق را بخوبى منتقل نمى کنند بلکه با جریان آب یا با اتصال به یکدیگر موجب حریق و آتش سوزى مى گردند.

زن و مرد،  همانند جریان مثبت و منفى دست به دست هم داده و چراغ خانواده را روشن کرده اند، مى بایست حجاب اسلامى را رکن اساسى این پیوند قرار دهند و الاّ این چراغ بخاموشى مى گراید و آتش هوس آن را خواهد سوزانید.

جورج کامینکسى جامعه شناس معروف به این مطلب تصریح کرده است و مى گوید: عامل اصلى اختلاف زن و شوهرها در طلاق  روابط نامشروع مى باشد.}داستانهائی از حجاب-علی میرخلف زاده{

ب-حجاب و ایجاد آرامش روانی

یکی دیگر از آثار مهم حجاب زنان،حفظ آرامش روانی جامعه وپاکی دلها است.

قرآن مجید: حجاب را عامل طهارت قلب و روح معرفى مى کند و خداوند متعال در قرآن چنین مى فرماید:

هر گاه از زنان پیامبر متاعى را مى خواهید پس آن را از پس پرده بخواهید زیرا این کار براى طهارت و پاکى قلوب

شما و ایشان بهتر است .سوره احزاب  آیه 53

وَ اِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراَّءِ حِجابٍ ذلِکُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ.(

ج-:حجابعاملتقربالهی

البته حفظ حجاب وعفاف زنان دارای اثرات مفید دیگری می باشد.از جمله اثر دیگر عفاف وحجاب ،تقرب بیشتر زنان به خداوند متعال است.اینکه مریم،مقدس شد وخداوند از او در قرآن کر یم تجلی کرده ومقامات معنو ی بالایی به او عنایت کرد یکی بخاطر عفاف و پاکدامنی فوق العاده حضرت مریم ع بوده است

روایات مختلفی درباره تاکید بانوی دوسرا درباره حفظ پوشش وحجاب ذکر شده است از جمله:

در تاریخ نقل شده است که حضرت فاطمه ی زهرا(س) وقتی میخواستند به بیرون منزل و نزد پیامبر اکرم)ص) بروند،از پوششهای خاصی، مثل جلباب ،چادر و روپوش صورت استفاده می کردند علاوه بر این، یکی ازحوادثی که بیانگر مقدار حجاب حضرت فاطمه ی زهرا(س) در بیرون منزل و در مواجهه با نامحرم است، آمدن ایشان به مسجد برای دفاع از قضیه ی فدک است. ، ایشان با شکل خاصی از حجاب و پوشش، برای دفاع از حق خویش از منزل به مسجد آمدند.

حجابواصلآزادى:

استاد مطهری در رابطه با اشکالاتی که به حجاب زن می گیرند نوشته اند:یکی از ایراداتی که بر حجاب گرفته اند این است که موجب سلب حق آزادى که حق طبیعى بشرى است می گردد و نوعى توهین به حیثیت انسانى زن به شمار م ىرود.

می گویند احترام به حیثیت و شرف انسانى یکى از مواد اعلامیه حقوق بشر است. هر انسانى شریف و آزاد است،مرد باشد یا زن،سفید باشد یا سیاه،تابع هر کشور یامذهبى باشد.مجبور ساختن زن به اینکه حجاب داشته باشد بی اعتنایى

به حق آزاد ى او و حیثیت انسانى اوست و به عبارت دیگر ظلم فاحش است به زن.عزت وکرامت انسانى وحق آزادى زن و همچنین حکم متطابق عقل و شرع به اینکه هیچ کس بدون موجب نباید اسیر و زندانى گردد وظلم به هیچ شکل و به هیچ صورت و به هیچ بهانه نباید واقع شود،ایجاب میکند که این امر از میان برود.

پاسخ:یک بار دیگر لازم است تذکر دهیم که فرق است بین زندانى کردن زن درخانه و بین موظف دانستن او به  اینکه وقتی می خواهد  با مرد بیگانه مواجه شودپوشیده باشد.در اسلام محبوس ساختن و اسیر کردن زن وجودندارد.حجاب دراسلام یک وظیفه اى است بر عهده زن نهاده شده که در معاشرت و برخورد با مرد بایدکیفیت خاصى را در لباس پوشیدن مراعات کند.این وظیفه نه از ناحیه مرد بر اوتحمیل شده است و نه چیزى است که با حیثیت و کرامت او منافات داشته باشد و یا تجاوز به حقوق طبیعى او که خداوند برایش خلق کرده است محسوب شود.

/ 0 نظر / 126 بازدید