# پوشش

پیامد های پوشش

                                                    پیامدهای               رعایت پوشش                                                  عدم رعایت پوشش   رضایت خداوند                                                     ناخشنودی پروردگار مورد توجه اولیاء خدا واقع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید