نگاه ابزارگونه غرب به حجاب!

این طرح پژوهشی در چهار فصل مجزا تدوین شده است.
 
 عنوان فصل اول آن، مفهوم‌شناسی، چرائی و سیر تطور حجاب است. ایشان این سرفصل را در چهار بخش مورد بحث و بررسی قرار داده است؛
 
 ۱) مفهوم حجاب
 
 ۲) حکم شرعی حجاب در فقه اسلامی که به سه قسمت تقسیم می‌شود: ۱) رابطه حجاب و عفاف ۲) حد حجاب و عفاف ۳) استثنائات حجاب
 
 ۳) سیر تطور حجاب: ۱) سیر تطور حجاب و پوشش در غرب ۲) سیر تطور حجاب و پوشش در میان سایر ادیان (یهود، مسیحیت، اسلام، زرتشت وبرهمائی و کنفوسیوس) و ملل( مصریان،بابلیان،آشوریان و ایران باستان)
 
 ۴) فلسفه حجاب: ۱) حوزه فردی (آرامش روانی جامعه و حفظ امنیت زن) ۲) حوزه خانوادگی (نهاد خانواده) ۳) حوزه اجتماعی (تاثیر حجاب بر استواری اجتماعی)
 
 عنوان فصل دوم این طرح پژوهشی، دلایل روی‌گردانی از حجاب و مخالفت با آن در غرب است که این سرفصل در قالب سه بخش ساحت‌شناختی، ساحت گرایشی وساحت رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 در ساحت‌‌شناختی، مسائلی چون گزارش و تصویر غلط از علت و پیشینهٔ تاریخی حجاب، تلقی ضرورت آموزش زودهنگام مسائل جنسی، خلط معنای آزادی با‌‌ رها بودن، تلقی غلط از مفهوم تساهل و….. عنوان شد. در ساحت گرایشی، بحث‌هائی چون فمنیسم و نقش آن در حجاب‌گریزی زنان، تبلیغ ارتباط پاکدامنی با پدرسالاری، مرتبط دانستن ضعف غریزه جنسی و پاکدامنی و بحث‌هائی از این دست مطرح شد.
 
 در بحث ساحت رفتاری روی‌گردانی از حجاب نیز مواردی چون خلط فرهنگ با قانون و تحمیل فحشائ، جایگزینی قراردادد اجتماعی به جای قواعد رفتاری، جایگزینی قانون به جای اخلاق، روند انحرافی کلیسا در قبال ارزش‌ها و چند مورد دیگر از بحث‌هائی بود که در این بخش ارائه شد.
 
 عنوان فصل سوم این طرح، اقبال به حجاب در غرب است که سه دلیل گفته شده در بحث روی‌گردانی از حجاب (ساحت‌شناختی، گرایشی و رفتاری) در این بخش نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 در بخش ساحت‌شناختی اقبال به حجاب ۶ بحث می‌شود؛ ۱) پاکدامنی امری فطری است ۲) گرایش به مذهب عامل پاکدامنی است۳) پی بردن به اهمیت پاکدامنی ۴) عفت در پوشش، عامل خودآگاهی و خود‌شناسی زن
 
 ۵) پسامدرنیسم و بازگشت به سنت‌گرائی و عفاف و حجاب ۶) رابطه حجاب و افزایش میل و رضایت جنسی که با توجه به مستندات غربی این مسئله اثبات شده است.
 
 در بخش ساحت گرایشی اقبال به حجاب نیز مواردی چون تبدیل شدن همهٔ زنان و دختران به روسپی‌گرایان رایگان، پاکدامنی عامل غرور، استقلال و احترام‌انگیزی، تاثی حجاب و پاکدامنی در زیبائیو مواردی دیگر ذکر شده است.
 
 در بخش ساحت رفتاری نیز سه بحث مطرح شده است. پاکدامنی عامل ایجاد پاکدامنی، ایجاد تشکیلات و سازمان‌های حامی پاکدامنی و پاکدامنی عامل حفظ حریم خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 در فصل آخر یعنی فصل چهارم به تبیین و نقد عملکرد کشورهای غربی در قبال حجاب پرداخته شده است. جامعه‌ای که در این طرح پژوهشی به طور تفصیلی مورد بررسی ونقد قرار گرفته جامعهٔ فرانسه است. (سیر موضوع تقنین علیه حجاب و نقد و تحلیل تقنین فرانسه علیه حجاب)
 
 البته گفتنی است علاوه بر فرانسه، حجاب اسلامی در کشورهای دیگری چون آلمان، انگلیس، سوئد، ایتالیا و چند کشور غربی دیگر نیز در این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 
 در کل جمع‌بندی و نتیجه‌ای که دکتر غلامی، محقق و پژوهشگر این طرح پژوهشی در این نشست ارائه دادند این بود که پدیده حجاب و پوشش، امری فطری است از حضرت آدم وحوا تا به امروز .
 
 توجه به این مسئله مهم است که در غرب ازقرن ۱۵ قبل از میلاد تا قرن ۲۰ حجاب پدیده‌ای اجتماعی بوده و پس از قرن ۲۰ این مسئله وارد حوزهٔ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی شد. در واقع دلیل این‌که غرب حجاب را از پروسه تبدیل به یک پروژه کرد این بود که هدف فرهنگی، سیاسی و نگاه ابزارگونه به حجاب -عامل فشار- دارد.
 
 مسئلهٔ دیگری که لازم به یادآوری‌ست این است که حجاب در غرب یک مسئله اجتماعی صرف نیست؛ حجاب مسئله‌ای چند بعدی است و در واقع در دنیای امروز تبدیل به پدیده‌ای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز شده است.
 
 http://zananpress.com/archives/9414

/ 0 نظر / 45 بازدید